7 lĩnh vực mới nhất thuộc Bộ Công Thương được đơn giản hóa thủ tục hành chính

Điện lực là một trong 7 lĩnh vực được đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương. Ảnh: PV
Điện lực là một trong 7 lĩnh vực được đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương. Ảnh: PV