Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn:

7 doanh nghiệp “tỉ USD” sẽ đóng vai trò dẫn dắt, mở đường

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP
Lên top