64.531 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm trên 64.000 doanh nghiệpvđược thành lập mới. Ảnh: MH
6 tháng đầu năm trên 64.000 doanh nghiệpvđược thành lập mới. Ảnh: MH
6 tháng đầu năm trên 64.000 doanh nghiệpvđược thành lập mới. Ảnh: MH
Lên top