60.000ha lúa tôm, sao Bạc Liêu không sản xuất lúa ST25?

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (đứng giữa) cùng KS Hồ Quang Cua (áo tím) tại cánh đồng lúa ST25 (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (đứng giữa) cùng KS Hồ Quang Cua (áo tím) tại cánh đồng lúa ST25 (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (đứng giữa) cùng KS Hồ Quang Cua (áo tím) tại cánh đồng lúa ST25 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top