60 năm Ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ

Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ. Ảnh: P.V
Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ. Ảnh: P.V
Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ. Ảnh: P.V
Lên top