6 tiêu chí lọc cổ phiếu tốt theo cố vấn của tỉ phú Warren Buffett

Tỉ phú Warren Buffett (trái) và cố vấn Benjamin Graham (phải).
Tỉ phú Warren Buffett (trái) và cố vấn Benjamin Graham (phải).
Tỉ phú Warren Buffett (trái) và cố vấn Benjamin Graham (phải).
Lên top