Ngân hàng Chính sách xã hội:

6 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 220.000 tỷ đồng

Lên top