6 tháng, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 6,7 nghìn tỉ đồng

Lên top