6 tháng đầu năm, trên 67.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,1%

6 tháng đầu năm 2021, trên 67.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,1%. Ảnh: Vũ Long
6 tháng đầu năm 2021, trên 67.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,1%. Ảnh: Vũ Long
6 tháng đầu năm 2021, trên 67.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,1%. Ảnh: Vũ Long
Lên top