6 tháng đầu năm LienVietPostBank hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận năm 2020

Ngân hàng tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh LPB
Ngân hàng tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh LPB
Ngân hàng tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh LPB
Lên top