6 tháng đầu năm, LienVietPostbank đạt gần 59% mục tiêu lợi nhuận 2019

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank ghi nhận con số ấn tượng 1.116 tỷ đồng. Ảnh LVB
Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank ghi nhận con số ấn tượng 1.116 tỷ đồng. Ảnh LVB
Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank ghi nhận con số ấn tượng 1.116 tỷ đồng. Ảnh LVB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top