6 mặt hàng "2 tỉ đô" tạo đà cho xuất khẩu bứt tốc trong năm 2021

Xuất khẩu gỗ và lâm sản đã mang về 13,17 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Hawa.
Xuất khẩu gỗ và lâm sản đã mang về 13,17 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Hawa.
Xuất khẩu gỗ và lâm sản đã mang về 13,17 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Hawa.
Lên top