6 giải pháp trọng tâm để tạo đà tăng trưởng năm 2021

Dịch bệnh COVID-19 được khống chế hiệu quả giúp ổn định sản xuất đã góp phần tăng trưởng GDP năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Dịch bệnh COVID-19 được khống chế hiệu quả giúp ổn định sản xuất đã góp phần tăng trưởng GDP năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Dịch bệnh COVID-19 được khống chế hiệu quả giúp ổn định sản xuất đã góp phần tăng trưởng GDP năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Lên top