6 điểm chính về phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 tại 2 vùng kinh tế

Các địa phương cần xây dựng phương án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù để phát huy hiệu quả chiến lược phát triển. Ảnh: Vũ Long
Các địa phương cần xây dựng phương án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù để phát huy hiệu quả chiến lược phát triển. Ảnh: Vũ Long
Các địa phương cần xây dựng phương án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù để phát huy hiệu quả chiến lược phát triển. Ảnh: Vũ Long
Lên top