5,9 tỉ đồng để nghiên cứu "sông Mã có thể sẽ là trục trung tâm TP. Thanh Hoá"

TS. Nguyễn Xuân Phi thuyết minh đề tài tại Bộ KHCN, sáng 12.9. Ảnh: X.H
TS. Nguyễn Xuân Phi thuyết minh đề tài tại Bộ KHCN, sáng 12.9. Ảnh: X.H