Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

5,9 tỉ đồng để nghiên cứu "sông Mã có thể sẽ là trục trung tâm TP. Thanh Hoá"

TS. Nguyễn Xuân Phi thuyết minh đề tài tại Bộ KHCN, sáng 12.9. Ảnh: X.H
TS. Nguyễn Xuân Phi thuyết minh đề tài tại Bộ KHCN, sáng 12.9. Ảnh: X.H