58 containner hồ tiêu của Việt Nam sẽ được Nepal hỗ trợ để tái xuất

Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đề nghị các doanh nghiệp của Nepal đồng ý cho tái xuất các lô hàng hồ tiêu. (Ảnh minh họa: Khánh Vũ)
Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đề nghị các doanh nghiệp của Nepal đồng ý cho tái xuất các lô hàng hồ tiêu. (Ảnh minh họa: Khánh Vũ)
Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đề nghị các doanh nghiệp của Nepal đồng ý cho tái xuất các lô hàng hồ tiêu. (Ảnh minh họa: Khánh Vũ)
Lên top