550 sản phẩm OCOP được quảng bá tại Thủ đô

Lễ cắt băng khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Quỳnh Chi
Lễ cắt băng khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Quỳnh Chi
Lễ cắt băng khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Quỳnh Chi
Lên top