52.000 cuộc gọi rác được ngăn chặn trong vòng 4 tháng

Vấn đề Sim rác cũng như những loại rác viễn thông phát sinh như tin nhắn rác, cuộc gọi rác sẽ được cơ quan chức năng xử lý căn bản vào cuối năm 2020. Ảnh: Thảo Anh.
Vấn đề Sim rác cũng như những loại rác viễn thông phát sinh như tin nhắn rác, cuộc gọi rác sẽ được cơ quan chức năng xử lý căn bản vào cuối năm 2020. Ảnh: Thảo Anh.
Vấn đề Sim rác cũng như những loại rác viễn thông phát sinh như tin nhắn rác, cuộc gọi rác sẽ được cơ quan chức năng xử lý căn bản vào cuối năm 2020. Ảnh: Thảo Anh.
Lên top