500.000 tài khoản Zoom lộ thông tin, Cục An toàn thông tin khuyến cáo gì

Ứng dụng Zoom trên di động. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng Zoom trên di động. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng Zoom trên di động. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top