50 triệu số điện thoại Facebooker Việt Nam bị lộ: Facebook xác nhận

50 triệu số điện thoại người dùng Facebook tại Việt Nam bị lộ (ảnh:PK).
50 triệu số điện thoại người dùng Facebook tại Việt Nam bị lộ (ảnh:PK).
50 triệu số điện thoại người dùng Facebook tại Việt Nam bị lộ (ảnh:PK).
Lên top