5 tháng, doanh số 1.600 tỉ, Vietlott lấn sân sổ xố truyền thông