5 “ông lớn” rời Bộ NNPTNT về với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước là ai?

Lễ ký kết bàn giao 5 DN từ Bộ NNPTNT về UBQLVNN chiều 15.11. Ảnh: Thành Trung
Lễ ký kết bàn giao 5 DN từ Bộ NNPTNT về UBQLVNN chiều 15.11. Ảnh: Thành Trung
Lễ ký kết bàn giao 5 DN từ Bộ NNPTNT về UBQLVNN chiều 15.11. Ảnh: Thành Trung