Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

5 năm, Việt Nam đã làm được gì với năng lượng nguyên tử?