5 năm thực hiện Nghị quyết 19: Môi trường kinh doanh liên tục tăng về điểm số

Chỉ số tiếp cận điện năng trong 5 năm qua của điện lực Việt Nam tăng từ vị trí 156 thế giới lên thứ 27. Ảnh: Hoa Việt
Chỉ số tiếp cận điện năng trong 5 năm qua của điện lực Việt Nam tăng từ vị trí 156 thế giới lên thứ 27. Ảnh: Hoa Việt
Chỉ số tiếp cận điện năng trong 5 năm qua của điện lực Việt Nam tăng từ vị trí 156 thế giới lên thứ 27. Ảnh: Hoa Việt
Lên top