5 năm hoạt động, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đóng góp NSNN trên 1.446 tỉ đồng

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV được thành lập có nhiệm vụ trực tiếp là quản lý và vận hành nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh: TKV
Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV được thành lập có nhiệm vụ trực tiếp là quản lý và vận hành nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh: TKV
Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV được thành lập có nhiệm vụ trực tiếp là quản lý và vận hành nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh: TKV
Lên top