5 giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề xuất 5 giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Minh Khuyên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề xuất 5 giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Minh Khuyên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề xuất 5 giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Minh Khuyên
Lên top