5 giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% vào năm 2022

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP.Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP.Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP.Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
Lên top