5 động lực để kinh tế Việt Nam bứt tốc từ quý II/2021

Giai đoạn 2021 -2025, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút vốn FDI đăng ký khoảng 150 đến 200 tỉ USD.
Ảnh minh họa: M.H
Giai đoạn 2021 -2025, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút vốn FDI đăng ký khoảng 150 đến 200 tỉ USD. Ảnh minh họa: M.H
Giai đoạn 2021 -2025, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút vốn FDI đăng ký khoảng 150 đến 200 tỉ USD. Ảnh minh họa: M.H
Lên top