Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

46% người tiêu dùng chuộng mua sắm trên “ngân hàng di động”