45 năm EVNCPC: Điện đến từng xã đảo, làm chủ công nghệ 4.0

Nâng cấp, cải tạo lưới điện trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: EVNCPC
Nâng cấp, cải tạo lưới điện trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: EVNCPC
Nâng cấp, cải tạo lưới điện trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: EVNCPC
Lên top