40 nghìn tấn thịt đông lạnh nhập khẩu an toàn, âm tính với virus SARS-CoV-2

Cục Thú y khẳng định thịt nhập khẩu đông lạnh âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Vũ Long
Cục Thú y khẳng định thịt nhập khẩu đông lạnh âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Vũ Long
Cục Thú y khẳng định thịt nhập khẩu đông lạnh âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Vũ Long
Lên top