4 tuyến đường tại khu đô thị Thủ Thiêm: 12.000 tỉ đồng hay 6.500 tỉ đồng?

Một phần mặt bằng khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Cường Ngô
Một phần mặt bằng khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Cường Ngô
Một phần mặt bằng khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Cường Ngô
Lên top