4 tỉnh hưởng cơ chế đặc thù là "phòng thí nghiệm" về tái cấu trúc kinh tế

TS Vũ Tiến Lộc chia sẻ với PV Lao Động về tái cấu trúc nền kinh tế trong tình hình mới. Ảnh: Cường Ngô
TS Vũ Tiến Lộc chia sẻ với PV Lao Động về tái cấu trúc nền kinh tế trong tình hình mới. Ảnh: Cường Ngô
TS Vũ Tiến Lộc chia sẻ với PV Lao Động về tái cấu trúc nền kinh tế trong tình hình mới. Ảnh: Cường Ngô
Lên top