4 thị trường chính “hút” thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021

Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng tốt trong quý I/2021, bất chấp dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng tốt trong quý I/2021, bất chấp dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng tốt trong quý I/2021, bất chấp dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top