4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2%

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,9%, đóng góp 8,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung. (Ảnh minh họa)
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,9%, đóng góp 8,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung. (Ảnh minh họa)
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,9%, đóng góp 8,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung. (Ảnh minh họa)
Lên top