4 sản phẩm được công nhận "đặc trưng Đà Nẵng"

Sản phẩm nước mắm Nam Ô được công nhân là sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Sản phẩm nước mắm Nam Ô được công nhân là sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Sản phẩm nước mắm Nam Ô được công nhân là sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top