4 ngân hàng "Big 4" phải báo cáo Bộ Công thương về việc tăng phí rút tiền ATM

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu 4 ngân hàng báo cáo về việc tăng phí rút tiền tại ATM
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu 4 ngân hàng báo cáo về việc tăng phí rút tiền tại ATM