4 mặt hàng xuất khẩu bứt phá ấn tượng trong tháng 1.2021

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1.2021 đạt 1,25 tỉ USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1.2021 đạt 1,25 tỉ USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1.2021 đạt 1,25 tỉ USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Lên top