4 DN đăng ký thương hiệu gạo ST25 tại Mỹ vẫn chưa được cấp độc quyền

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua giới thiệu gạo ST25 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Hồ
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua giới thiệu gạo ST25 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Hồ
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua giới thiệu gạo ST25 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top