4 điểm nghẽn cần tháo gỡ để tạo ra động lực tăng trưởng và thúc đẩy kinh tế

Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy”, do Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội tổ chức sáng 15.11 tại Hà Nội. Ảnh: Kh.V
Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy”, do Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội tổ chức sáng 15.11 tại Hà Nội. Ảnh: Kh.V
Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy”, do Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội tổ chức sáng 15.11 tại Hà Nội. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top