365 ngày đếm tiền nơi cửa gió

Một tua - bin tại Điện gió Hướng Linh 2 mỗi năm nộp ngân sách hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Một tua - bin tại Điện gió Hướng Linh 2 mỗi năm nộp ngân sách hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Một tua - bin tại Điện gió Hướng Linh 2 mỗi năm nộp ngân sách hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top