36.000 người dính bẫy đa cấp Thăng Long Group, bị chiếm đoạt 706 tỉ

Bị can Lê Văn Quang, nguyên Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group - Ảnh VT
Bị can Lê Văn Quang, nguyên Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group - Ảnh VT
Bị can Lê Văn Quang, nguyên Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group - Ảnh VT
Lên top