35 dự án BOT được giảm phí

Các dự án BOT sẽ phải lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. Ảnh minh họa.
Các dự án BOT sẽ phải lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. Ảnh minh họa.