32 ngân hàng miễn, giảm phí giao dịch chuyển tiền khi COVID-19 bùng phát

Nhiều ngân hàng thực hiện chương trình miến/giảm phí chuyển khoản trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh NP
Nhiều ngân hàng thực hiện chương trình miến/giảm phí chuyển khoản trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh NP
Nhiều ngân hàng thực hiện chương trình miến/giảm phí chuyển khoản trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh NP
Lên top