30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Một công nhân ngành gỗ bị mất việc làm do COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Một công nhân ngành gỗ bị mất việc làm do COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Một công nhân ngành gỗ bị mất việc làm do COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top