3.000 cốc cafe trứng Giảng phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Cafe Giảng là đồ uống phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Cafe Giảng là đồ uống phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Cafe Giảng là đồ uống phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Lên top