3.000 cơ sở bán hàng online sẽ bị thu thuế như thế nào?

Sẽ có biện pháp cưỡng chế truy thu đối với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế qua thương mại điện tử. Ảnh: P.K.
Sẽ có biện pháp cưỡng chế truy thu đối với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế qua thương mại điện tử. Ảnh: P.K.
Sẽ có biện pháp cưỡng chế truy thu đối với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế qua thương mại điện tử. Ảnh: P.K.
Lên top