300 tỉ đồng có thể kinh doanh vận tải hàng không: Mở ra nhiều cơ hội bay

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: GT
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: GT
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: GT
Lên top