15 năm triển khai Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành T.Ư về phát triển kinh tế tập thể:

30 triệu người dân hưởng lợi

Dù phát triển mạnh về số lượng, mới có 57% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Ảnh: C.H
Dù phát triển mạnh về số lượng, mới có 57% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Ảnh: C.H
Dù phát triển mạnh về số lượng, mới có 57% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Ảnh: C.H
Lên top