Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

30 Tết, Vietjet nhận thêm tàu bay phục vụ hành khách